2013. október 3., csütörtök

Gömbös pártja Nagytétényben

(Teljes bejegyzés)
Ha valaki a harmincas évek Baross Gábor telepéről vagy Nagytétényéről szeretne többet megtudni, akkor a Nagytétényi Újságot kell a kezébe vennie. Ha az ember már ismeri a neveket a dolgok állását, akkor egy ártatlanak tűnő rövidhírből is sokminden kiderülhet. Íme egy példa!


"A Nemzeti Egység Párt1 Baross Gábor-telepi csoportját látogatta meg dec. 14 én több vezetőségi tag kíséretében Fáy Ignác helyi elnök2 s úgy őt mint a megjelent Keller Béla3 körzeti elnököt vitéz Pusztay János4 iskolaigazgató igen meleg szavakkal üdvözölte. Zavagyák Cyrill5 párttikár jelentése után a telepi párthívek közérdekű óhajaikat terjesztették elő a következőken: 1. A MÁV vasútállomáshoz6 járható út kiépítését kérik. 2. A villanyvilágítás kiterjesztését.7 3. A trafikok körül rendet kívánnak teremteni. Lehetetlen, hogy a Baross telepi trafikok nagyrésze sohasem rendelkezik a kívánt áruval. Aki nem akar
rendes és megfelelő árut tartani, azt mondassák le a jogáról. A négy trafik közül csak kettőben van áru. 4. A normális közlekedés céljából a háztulajdonosok köteleztessenek a járdák járhatóvá tételére. 5. Az egyre elhatalmasodó nyomorra való tekintettel a napközi otthon sürgős felállítását kérik. A panaszok meghallgatása után a pártvezetőség megígérte, hogy befolyásával mindent elkövet arra nézve, hogy az elhangzott panaszokat mielőbb orvosolja. Az összejövetel általában rendes hangulat mellett folyt le s a megjelent tagok hálájukat fejezték ki a párt vezetőségének, hogy a posta ügy kedvező elintézését elősegítette.8 A bucsuzásnál Keller Béla és Fáy Ignác elnökök nem győzték hangoztatni, hogy a párt testvéri kapcsolatát állandósítani kell az anyaközség és Baross-telep között."9

Nagytétényi újság, 1934. jan. II. évf. 1. szám, 6. o.

1Ez Gömbös Gyula Pártja, ami igen népszerűnek tűnik Nagytétényben. Ennek egyik oka, hogy a Nagytétényi Újság támogatja mellettük áll, így csak jókat olvashatunk róluk az újságban, a másik pedig, hogy Gömbös nagytétényi birtokos, sőt, néha innen jár be az Országházba dolgozni.
2Fáy a nagytétényi „jolly joker:” a Párton kívül a Polgári Körben, az Egyházközségben és sok más helyen is aktív, sőt, vezető szerepet tölt be.
3Keller Nagytétényben képviselő, civilben meg vezérigazgató. Az ő ötlete volt a barossi pártgyűlés, aminek célja, hogy javítsák egy kicsit a telepen élők és a község nem túl jó kapcsolatát. 
4Ő a barossi iskola igazgatója, és a barossi Polgári Kör tagja, valamint kántorkodik is. Többször kiáll az iskola érdekeiért, de 1938-ben áthelyezik, mert megvádolták azzal, hogy nyilas.
5Zavagyák Cirill például tanít az iskolában, és e mellett a katolikus Templomépítő Egyesületnek a főtitkára. Az eddigi nevekből látszik, hogy a párttagok többsége aktív és köztiszteletben álló személyiség a községben. 
6Itt a mai Budatétény állomásról van szó, ami ekkor a telep aljában volt, nem a Camponánál. A barossiak sérelmezték is, hogy miért nem Baross Gábor telepnek hívják az állomást, holott főleg ők használják.
71922-ben a Polgári Kör elszakadással fenyegetett azért, mert kihagyta őket Nagytétény a villanyhálózat kiépítéséből. Több, mint tíz évvel később még mindig nincs villany a telepen.
8Postahivatalt két évvel ez előtt állítottak fel újra a telepen. Korábban volt postaügynökség, amit pár év után megszüntettek.
9Az összetartozás hangsúlyozására azért volt szükség, mert bizony nem volt egyértelmű: a telepen élők az anyaközség részéről ért sérelmek miatt többször is megpróbáltak elszakadni Nagytéténytől.   
Nincsenek megjegyzések: