2012. február 29., szerda

Halmos Gusztáv

Szombat este felhívott egy ismerősöm, és elmesélte, hogy találkozott egy emberrel a barossi templom sekrestyéjében, aki egy bizonyos Halmos Gusztávért kért misét, aki régen sokat tett a templomért. Ekkor -nevezzük nevén ismerősömet- Gézának eszébe jutott ez a blog, és felhívott engem, sőt, interneten elkezdett kutatni Halmos Gusztáv után. Talált is némi szöveget róla egy fórumban, ami dupla nyereség: egyrészt a fórumon budafok-tétényieknek beszélgetnek  egymással a kerület ügyes-bajos dolgairól, múltjáról, jelenéről, jövőjéről, és talán az anyaggyűjtésben is segíteni tudnak. Másrészt a Halmos Gusztávról szóló leírás egy kiállítás szövegéből lett kiemelve, amit Baross Gábor telep történetéről rendezett a helyi Polgári Kör. Már önmagában a kiállítás meglévő (és már le is mentett) szövege is fontos szerzemény, sőt, ha ez nem lenne elég, remélhetőleg a kiállított képeknek is utána tudok járni, ami szintén nagy előrelépés. 
Halmos Gusztáv és a Halmos család jelentős szerepet játszik Baross életében, és a világ kicsiségét mutatja, hogy egyetemi  tanáraim között is megtalálható a család egy tagja. 

Géza neve természetesen felkerült a támogatók közé, a linkek között pedig elérhető a fórum annak, akit érdekel. 

2012. február 27., hétfő

Rövidhír

Egy ideje már nem volt új bejegyzés a félév kezdete miatt, de a munka nem állt meg. Fényképeztem a Pest Megyei Levéltárban, és dolgoztam fel telekkönyveket Budapest Főváros Levéltárában is, sőt, újabb forrásokra is akadtam. Ezekről rövidesen részletesen beszámolok, most csak egy erős idegzetűeknek szánt hírt hoztam. Nem tudom, manapság elő szokott-e fordulni ilyesmi (én nem találkoztam még ehhez hasonlóval mióta a környéken élek), de száz évvel ezelőtt rendszeresen temettek Nagytétényben a Dunából kifogott holttesteket. Pár ilyen esetet a Budafok-Tétényi Lapok szerkesztője is közlésre érdemesnek talált. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az hír februári! 
Dunai hullák. 7-ikén egy 13 éves fiu hulláját fogták ki Nagytéténybe na Dunából. A vizsgálat kiderítette, hogy a holttest augusztus óta van a vízben. 8-án temette el Weisz Ferenc főtanító a tetemet, s 10-én este már egy ujabb férfi hullát fogtak ki ugyancsak a nagytétényi hajóállomás mellett. A vizsgálat mindkét esetben megindult.
Budafok-Tétényi lapok 1909. II. évf. 6. szám 1910.02.13 . 7. o.

2012. február 21., kedd

A vezető és az alvó kocsis esete

Az idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy járt villamos Nagytéténybe, a szemfülesebbek pedig a buszból kilesve néhol észrevehetik a villamossín nyomát. Ennek a történetnek a kezdete 1899-re megy vissza: ekkor adták át a Budapest-Budafoki HÉV-et, ami 1909. április 24-től járt Nagytétényig. Akkor ez hatalmas dolognak számított, rendszeresen foglalkoztak vele a helyi újságok, sokszor kemény kritikát megfogalmazva.
Újra a Budafok-Tétényi lapokból hoztam egy részt, ami a rövidhírek között jelent meg. Baráti társaságban is jól mesélhető történet, aminek az aktualitását a BKV helyzet adja.


A villamos. Az elmult hét elég kedvező volt, mindössze 23 esetben történt villamos összeütközés. Az egyes eseteket nem is érdemes felsorolni. Az elütött kocsik természetesen többé-kevésbé megsérültek. Sok esetben persze az elütött kocsis is részben oka a balesetnek, az elcsigázott személyzet nem tud éberen őrködni az utasok testi épsége fölött. Néha azután olyan túlzásokra ragadtatják magukat, mint pénteken este Albertfalván, ahol a kocsivezető leugrott a villamosról s ütni kezdte az elütött szekér alvó kocsisát, ami természetesen jogtalanság, ha százszor csendőr volt is azelőtt a kocsivezető. A világításról jobb nem beszélni; a pótkocsik állandóan sötétek, vagy két pislogó s a kocsi ablakpárkányára ragasztott gyertyadarabbal vannak fényesen kivilágítva, ami ellen, értesülésünk szerint, a fővárosi rendőrség készül föllépni,  mert a tulzsufolt kocsikban könnyen meggyulladhat valaki a szabadon álló gyertyalángtól, s a bekövetkező pánikban a közönség élete is veszélyeztetve van.” 

Budafok-Tétényi lapok 1909. I. évf. 2. szám 1909.12.20 5. o.

2012. február 17., péntek

Iskola és pénz

A nagytétényi képviselők üléseinek jegyzőkönyvei közé bemásoltak egy számunkra érdekes levelet, amit a barossiak írtak. Az iskoláról van szó, ami a Baross Gábor telepi Polgári Kör első nagy vállalkozása volt: saját erőből tartottak fenn egy iskolát, mert senki nem támogatta érdemben. A levélből kiderül, hogy a telep nem tudta teljesen finanszírozni a vállalkozást, így Nagytétény község segítségét kérte. Itt a levél:

Tekintetes nagytétényi Elöljáróság,
Nagytétény.
Miután köztudomású az, hogy a Baross-Gábor –telepi iskolának két évi házbérért a háztulajdonos még egy fillért sem kapott a mely úgy is már a bíróság elé tereltetett, kérjük tehát a tek(intetes) elöljáróságot az iránt intézkedni, hogy a további tan- és erre való tekintettel a (…) iskolának házbére kellő időben megfizettessék, ne hogy azon eshetőség álljon be, hogy a háztulajdonos másnak adja bérbe, vagy esetleg bezárja azt és hogy a tanítást házbér megnem fizetés végett be ne kelljen szüntetni. Kérelmünk mielőbbi elintézését kérve maradunk a Baross-Gábor telepi lakosok nevében.
Mély tisztelettel
Nagytétény, 913 július 12.
Traupmann Béla s. k. Burghardt Jakab s. k. Baumgarten Ármin s. k. stb. 
A kérést a község végül elutasította,  méghozzá a levélt keltezése után két hónappal. A korábbi üléseken vagy még nem érkezett meg a levél, vagy valamiért nem foglalkoztak vele. Mindenesetre a késés és a döntés is mutatja, hogy Nagytétény és Baross Gábor telep között nem volt felhőtlen a viszony.

2012. február 15., szerda

Magánhírügynökség

Ezennel elindul a "retro" rovat, amiben korabeli érdekességeket fogok megosztani. Először egy éppen induló újság egyik hirdetését választottam ki, önmagáról: 

Akar ön 20 aranyat? Ha igen, ugy irjon meg azonnal minden budafokvidéki érdekes és igaz hírt, vagy eseményt, amint csak megtudja, a „Budafok-Tétényi lapok” szerkesztőségének. Irja alá a nevét és a pontos címét. A legtöbb hír beküldőjének félév múlva 20 aranyat fizet ki a kiadóhivatal.

Budafok-Tétényi lapok 1909. I. évf. 1. szám (1909.12.05) 6. o.

2012. február 14., kedd

Három "s"

Most már facebook-on is lehet követ i a fejleményeket, méghozzá itt, így aki nem iratkozott fel e-mail-re, az most megteheti máshol!  

Van egy adósságom, amiről írnom kell pár sort. A szemfüles olvasónak ugyanis feltűnhetett, hogy a blog címében három "s" betű van. Nyugodtan meg lehet nézi, nem tévedés, mindenhol így szerepel. :) Ennek több oka is van, egy hivatalos és egy praktikus. 
A praktikus ok, hogy a "barossblog" már foglalt volt, és ami még nekem eszembe jutott, mint könnyen megjegyezhető lehetséges cím, azt már mind kitalálta más. Ekkor jött az ötlet, hogy eggyel több "s"-el már biztos nem próbálkozott senki, és ezzel egy időben megszületett hozzá a hivatalos magyarázat. 
Mivel a blog célja alapvetően a gyűjtés, úgy gondoltam, hogy ez a plusz betű valójában a felszólító módot jelzi. Egy kicsit annak mintájára, amikor valaki "bakkancs"-nak írja a bakancsot, és azzal mentegetőzik, hogy felszólításnak gondolta. 
Ezt az "s" betűt nyugodtan lehet tényleg felszólításnak venni! Úgyhogy ha meglátod azt a harmadik betűt, remélem, hogy eszedbe jut összeszedni gondolataidat vagy megkeresni a kidobástól még megmenekült, régi kacatjaidat, papírjaidat, amik a régi Baross Gábor telepet idézik, és írsz egy e-mailt a barosstori@gmail.com - ra. 

2012. február 12., vasárnap

Az első források
Örömmel jelentem, hogy megvan a blogindítás első eredménye: mint kiderült, a barossi templom sekrestyéjében is van egy fiók, ami régi iratokat rejt. Ennek a nyomán ma délelőtt a plébánossal, Toma Marioval egyeztetve és fényképezővel felszerelkezve sikerrel befényképeztem a meglelt iratokat, ami nem hozott teljes sikert, hiszen főleg művelődéstörténeti érdekességeket rejtett a fiók: túlnyomórészt kifüggeszthető liturgikus szövegek és imák, és a XX. század második feléből származó hitbuzgalmi  plakátok. Megtaláltam a II. vatikáni zsinat hatására átalakuló templombelső új elrendezésének terveit is.
Amit a kutatáshoz felhasználható, az egyrészt egy térkép, ami bár 1970-ben készült, a környéket részletesen ábrázolj a korbeli beépítettségi szinten. Szintén fontos források még az 1933-ban épült templom építési pályázatára beküldött tervek. Kiderült, hogy heten pályáztak, és pár pályázat anyagának egy része is megmaradt.  A képen egy, a városmajori templom ihletésére készült terv látható. 

2012. február 9., csütörtök

Gyula és Gyula

Tegnap komoly felfedezést tettem, amihez gyakorlatilag egy teljes doboz iratanyag átböngészésére volt szükség. Azt eddig is tudtam, hogy Barosst egy bizonyos "veisz" Gyula parcellázta fel, és feltűnt, hogy már a telep megalakulása előtt ott mozgott Weisz Gyula Nagytétény környékén: ezek szerint jól be van ágyazva a helyi közegbe, nem egy nagyvárosi vállalkozóról van szó. Sikerült is megszerezni annak a pernek az anyagát, aminek a végére megszerzi az a legelőterületet, amin később szűkebb pátriánk felépül, és kiderült, hogy már a per elején is  ő birtokolja nagyrészt a területet. Sőt, kölcsönt vesz fel rá, jó sokat, aztán a per végén, 1905. február 28-án elárverezik a területet, majd az árverés nyertesétől megveszi Weiss Gyuláné Libál Róza. 
Először ezt zseniális húzásnak gondoltam: elárverezteti, lemegy róla a kölcsön, majd megveszi és felparcellázza. De nem így volt. 
Az árverésen jelen volt Weisz Gyula képviselője végrehajtóként, és licitál Weiss Gyula. Na, ennél a pontnál tettem le a tollat, hogy megkeressem a földön az államat. Ennél a pontnál jöttem rá, hogy ahogy a Széchenyi és Széchényi család ugyanaz, a Weiss és Weisz NEM. Ennél a pontnál éreztem azt, hogy mi a jó a kutatásban - tiszta detektívregény!  
Egyszer már írtam Weissként a Weisz nevet. Újabb figyelmeztetés, hogy többet ne kövessem el ezt a hibát. :) 

2012. február 8., szerda

Eleje

Szeretettel üdvözlök mindenkit! Egyelőre csak az elsődleges dolgokat töltöttem föl, készítettem el, de hamarosan új oldalak is lesznek. Például lehet majd olvasni Baross történetéről röviden, az ide kötődő nagy emberekről, "alapító atyák"-ról, sőt, a tervek szerint (és ha elkészül az adatbázis), akkor még azt is megtudhatod, hogy kik laktak abban a házban, ahol most Te élsz. 
De ez még a jövő zenéje. Addig is jó böngészést az eddig elkészült blogon, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Gyűjtés menüpontot! És ennek kapcsán illene írnom néhány gondolatot arról, hogy mi is ez ezen kívül? 
Így képzeltem el: én írok arról, hogy mit csinálok, hol tartok a kutatásban, mindezt emészthetően, érthetően, de a szakmai szempontokat szem előtt tartva. Ezen kívül pedig szolgálok érdekességekkel, korbeli bulvárhírekkel, vicces vagy meghökkentő adatokkal, képekkel Baross életéből. Ez az én részem. 
A Te részed, hogy segítesz nekem. Összeszeded az otthon a padláson őrzött, vagy örökölt, porosodó (vagy használatban lévő) dolgaidat, amik Baross Gábor-teleppel kapcsolatosak, és eljuttatod nekem. Ezáltal még több érdekességgel tudok szolgálni, felkerülsz a támogatók közé, és remélhetőleg előbb-utóbb nyomtatásban is olvashatsz Baross történetéről. Előre is köszönöm a segítséget!