2012. július 27., péntek

Mintaházak


Íme a IV. utca, köztük a IV. utca 10, ahol Halmos Gusztáv tanító lakott. 
Bónuszkérdés következik. Ehhez már komoly utánajárás kell! 
Ki ez a nő, és hogyan kötődik Baross Gábor telephez? Minél részletesebb a története, annál több pontot lehet érte kapni!
Nyomozásra fel! 

2012. július 24., kedd

Ez az a ház

1939. június 25-én a Templomépítő Egyesület közgyűlésén Dr. Wenczel Tibor megemlékezett az egyesület egy elhunyt tagjáról. Az elhunyt a mintaházak egyikében lakott. Aki kitalálja a nevét, annak pluszpont jár! Íme a részlet: 

Egyházi és polgári hatóságoknál, egyeseknél, a társadalom minden rétegénél közbenjárt, agitált hangversenyeket rendezett s állandóan azon buzgólkodott, hogy a templom építését minél rövidebb idő alatt létrehozhassa és befejezhesse.
Míg egészsége engedte ugy az iskolában tertott szentmiséken, valamint a felépülő templomban is a kántori teendőket önzetlenül, nagy kedvvel és szeretettel végezte; a templom körüli szép park és a fásítás is az Ő szorgalmának az eredménye; Egyházközségünknek lelkiismeretes gondnoka, a helybeli dalárdának vezetője és tanítója volt; részt vett minden vallásos, hazafias, kulturális intézmény létrehozásában és állandó fejlesztésében míg a kérlelhetetlen halál ki nem ragadta az általa oly nagyon szeretett ügykörből. 

(SzfvPL 4569AB 2422/1939)

2012. július 20., péntek

Kérdés és válasz


Megivó. 

Nagytétény község képviselőtestületének tagjait 1936. október hó 9. napján délután 6 órakor a községháza tanácstermében tartandó kegyeleti közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívjuk.
Aláírás: főjegyző, biró

Tárgy: vitéz jákfai Gömbös Gyula m.kir.miniszterelnök ur, községünk földbirtokosa és diszpolgára elhalálozása.

(Nagytétény község válogatott iratai, 6400/1937)


Következő kérdésünk: Vannak-e Barosson mintaházak? Ha igen, melyik utcában? 

2012. július 13., péntek

Meghívó!

Nagyméltóságu és főtisztelendő Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök Ur a Nagytétény Baross Gábor telepi hivek áldozatkészségéből Jézus szent Szive tiszteletére emelt róm. kath. templomot 1933. szeptember 3-án /vasárnap/ d.e. 10 órakor szenteli fel.

(A részletes program után a meghívón még ez a szöveg található:)

Tudnivalók a templomszentelésről:
1. A hivek templomon kivül állnak; a szentelés végeztével "Bemegyek szent templomodba..." c. ének éneklése mellett párosával bevonulnak a templomba, először a  férfiak és a jobb oldalon foglalnak helyet.

2. Akik a szeretetlakomán részt venni óhajtanak legkésőbb szept.1.-ig bezárólag jelentkezzenek a "Páll"-féle vendéglőben (IX. utca) vagy a lelkészi hivatalban (IV. utca 18. sz.)1 ebéd ára 1.20 P.

(Forrás: Párkányi Ferenc monográfiája 201. o.)

A következő kérdés: Melyik magyar miniszterelnöknek volt kötődése Nagytétényhez? 

2012. július 11., szerda

Egy kis segítség

Ez a kép a Párkányi Ferenc által írt helytörténeti monográfiából való, a képen látható püspök nevét kell kitalálni a helyes megfejtéshez, és azt, hogy melyik egyházmegyéből érkezett? 

2012. július 6., péntek

Játék!

A munka most pihenni megy, mert a nyári szünetemet töltöm. A blog - a technika vívmányainak köszönhetően - folytatódik, rendszeresen kerülnek fel előre beütemezett bejegyzések. 
Egy igazán jó hírrel szolgálhatok: leadtam a kéziratot az első publikációhoz! Az ELTE BTK Hallgató Önkormányzatának tudományos folyóirata, a jelenleg (sajnos) csak online formában létező Első Században fog megjelenni a tanulmány, ami Baross Gábor telep kialakulását dolgozza fel. Olyan régi "ismerősök" köszönnek vissza a szövegben, mint Lőwy Mór, Libál Róza, vagy maga Weisz Gyula - akinek nem csengenek ismerősen ezek a nevek, bátran keressen vissza a korábbi megjegyzések között! 
A következő négy-öt hétben nem igazán fogok szellemi munkát végezni, viszont megdolgoztatom a blogolvasókat! Fel fogok tenni kérdéseket, amikre választ várok szigorúan e-mailben a jobb oldalt látható e-mail címre! A válaszokat mindig pénteken délben fogom közzétenni, ekkortól nem érvényesek a válaszok. Az, aki a legtöbb jó választ beküldi, az meglepetés ajándékban fog részesülni augusztusban! 

Íme az első, bemelegítő kérdés: Hogy hívták azt a püspököt, aki felszentelte a barossi templomot? Melyik egyházmegye püspöke volt? 

2012. július 3., kedd

Baross 1864


Nem csak betűkből, de rajzokból is ki lehet találni a múltat. A térképek néha elhanyagolt, de fontos források. Érdemes megnézni a II. katonai felmérés térképeit és a kataszteri térképeket (sajnos, ez a sorozat nem teljes)! Megkereshetjük rajta lakásunkat, munkahelyünket, és megtudhatjuk, hogy hogyan nézett ki a környék a XIX. században. Ha ezzel nem elégszünk meg, akkor érdemes beírni a hely nevét a térképadatbázisba, ami több levéltár adatbázisából is kidobja a találatokat.  Sok esetben fel is töltötték a térképet, így otthonról böngészhetjük a régi iratokat. 
A térképadatbázisban van egy térkép, ami Baross Gábor telepet ábrázolja. 1864-ben keletkezett, és nem csak az utakat és épületeket ábrázolja, hanem azt is, hogy ki volt a terület birtokosa. De tágítsuk ki egy kicsit a határokat! Nem csak a barossiak, hanem a nagytétényiek is találhatnak egy színes térképet, ami a házszámokat is ábrázolja. Keresésre fel!