2013. január 12., szombat

Alsó és felsőtelep

Furcsa eset történt a Baross Gábor telepen az elmúlt héten. A Nemzeti Egység helyi vezetősége szívélyes látogatást tett Baross Gábor telepi híveinél, hogy a községi választásokkal kapcsolatban tájékoztatást kapjon az ottani jelölésekről.
 Le kell szögeznünk azt a tényt, hogy a telepiek példás együttműködéssel Gömbös Gyula kibontott zászlaja alá sorakoztak és a hatalmas többség szívvel-lélekkel támogatja Nagytétény községet hazafias munkájában.
A furcsa eset mégis megtörtént, ugyanis felállott egy Tüske nevü polgártársunk, aki kijelentette, hogy ő a felsőtelepen lakik s a felsőtelepiek nem azonosítják magukat az alsótelepiek jelöltjeivel.
 Ez a különös felfogás mindenkit méltán gondolkodóba ejthet. Alsó és felső telep?! Most, amikor a nemzeti összetartás, a Nemzeti Egység gondolatát akarjuk diadalra juttatni az egész vonalon! Alsó és felső telep! Most, amikor országos viszonylatban is teljes összefogásra van szükség. És ebben az atmoszférában jön Tüske úr, aki még Baross telepet is parcellázni kivánja.
 Szerencsére a szavazásnál a gyülekezet nem azonosította magát e furcsa felfogással, mert Tüske úr magára maradt különleges parcellázási elméletével.
Nagytétényi újság, 1935. júl. 1. III. évf. 13. szám 5. o.


Tessely Károly a főszervezője a műkedvelő előadásoknak. "Ezekben az előadásokban a hely visszásságokat is színre vitték (Alsótelep - Felsőtelep ellentéte)."

Joó Ernő: Tétény-Promontor. 1988 333. o.


Összesen ez a káét forrás utal arra, hogy lett volna alsó- és felsőtelep ellentét Barosson.

2013. január 6., vasárnap

Tervek, eredmények

Az utóbbi hetekben nem volt új bejegyzés, de a munka folyik tovább, csak lepihent egy időre. A bejegyzések hiánya ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem történt semmilyen előrelépés a projektben. Sőt! Két nagyon fontos esemény is történt. A bejegyzés első fele elég kötetlen lesz, egyszerűen adja magát a történet, el kell mesélni! 
December vége felé Imre bácsinál jártam, és a telep története is szóba került. Ezt mondta Imre bácsi: "Sok helyen tudják, hogy készül a Baross Gábor telep története, néha teszek ezzel kapcsolatban kijelentéseket is. Legutóbb azt mondtam, hogy egy nyers változata februárra készen lesz." Ezen a ponton egy pillanatra elsötétült a világ. Februárra!?! Végülis én is így számoltam, de az még szeptemberben volt, azóta egy fejezet készült el, és az is nehézkesen. De hogy februárra ebből összeálljon egy könyv!?! "Nem kell olyan részletesen, mint eddig írtad, de lehetséges, hogy februárra tényleg megvalósul?" "Persze, megoldható." - hallottam a hangomat. 
Azóta persze normalizálódott a helyzet, főleg bennem. Nem fogok egy hosszú, szakmának szóló szöveget írni a társasdalomról vagy a helyi identitásról, hanem ezt ez klasszikus helytörténeti munka lesz: azoknak fog szólni, akik érdeklődnek a telep történet iránt, közük van hozzá, vagy akár itt is laknak. Ez persze nem jelenti azt, hogy csak egymás után dobált, kronológikusan leírt történet lesz, de mivel az egésznek a struktúráját, súlypontjait még nem találtam ki, ezért egyenlőre írni sem tudok róla. Mindenesetre megvan a programom februárig. A szakmai rész pedig majd később kerül sorra. 
Az utóbbi napokban egy újabb bibliográfiai tétellel bővül a Baross Gábor telep történetével foglalkozó szakirodalom. Külön öröm, hogy ezzel párhuzamosan új oldal jelent meg a blogon, Publikációk címen. Az Első század című HÖK-ös folyóirat ugyanis - bár nyomtatásban nem jelenik meg, csak online - megjelentette a BarosssBlog projektjének első eredményét egy, a telep kialakulásáról szóló tanulmány formájában. Tessék olvasni, hozzászólni! Ajánlom az Első század többi tanulmányát is! 
A munka folyik tovább.