2013. október 24., csütörtök

Interjú Bizzer Pállal

Újra forrással jelentkezem, ráadásul olyannal, ami kötődik a szombati sétához is. A Nagytétényi újság Bizzer Pállal, a barossi hitoktató atyával készített interjút 1935-ben. A szöveg nem csak az egyházközség korabeli működésébe enged bepillantást, hanem a Nagytétény és a telep közötti viszonyra is utal az interjúalany. A templomot ekkor még nem tekintették késznek, hiszen - bár két éve fel volt szentelve - csak az építkezés első üteme valósult meg, a torony és a hozzá kapcsolódó bővítések csak a világháború után készültek el. (Teljes bejegyzés)


Felkerestük Bizzer Pál tisztelendőt, a Baros Gábor telepiek igaz nagyrabecsülésének örvendő lelkipásztorát és közöltük vele szerkesztőségünk azon óhaját, hogy a közel jövőben nagyobb cikksorozatban kívánunk foglalkozni a Baross Gábor telepiek közérdekű ügyeivel.
Bizzer Pál szívélyes kedvességgel állott rendelkezésünkre, majd a következő párbeszéd folyt le közöttünk:
-Méltóztassék nyilatkozni főtisztelendő uram, hogy és mint áll a barossi templom építkezési ügye?
-Szép templomunk még nincs befejezve s az építkezést nem folytathatjuk mindaddig, míg hátralévő adósságunkat ki nem fizetjük. Hála a lelkes hívek buzgó munkájának, tartozásunk egyre fogy. A mai stádiumban felépült templomon 4000 ezer (sic!) pengős adósságunk volt, s ma már ezen tartozásunk – hála Isten – 1500 pengőre apadt.
-Ha szabad érdeklődnünk, a Baross Gábor telepi egyházközség milyen irányú működést fejt ki?
-Karitatív és kulturális működést. Különösen dicséretre méltó az Oltáregyesület virágzó élete és működése. Több jólsikerült teaestet rendeztek már. Télvíz idején a szegény gyermekeket cipővel látták le. De a legszebb teljesítmény az, hogy mindennap meleg ebédet nyújtanak 58 nincstelen gyermeknek s néhány arra rászoruló felnőttnek is.
-A világiak közül ki vesz részt a vezető és szervező munkában?
-Legelsősorban is Halmos Gusztáv igazgatót kell megemlítenem, aki mindenkor fáradhatatlan utánjárással dolgozik a telepi egyházközség felvirágoztatásáért.
- Hogyan működik a Baross Gábor telepi Polgári Kör? – tesszük fel az újabb kérdést.
-Úgy tudom – válaszolja Bizzer főtisztelendő – eredményesen működnek. Sajnos, a körnek nem vagyok tagja, munkájukban nem tudok részt venni, mert teljesen igénybe vesz a papi munkám.
-Hogyan sikerült az egyházközség Nagytétényben rendezett műsoros estje?
-Az erkölcsi siker nagyon szép volt, az anyagi eredmény azonban nem kielégítő. A barossiak szép számmal eljöttek és a csepeliek is, ahol a múltban lelkészkedtem. Jól esett régi híveim ragaszkodása. A tétnyieket azonban nagyrészben nélkülöznünk kellett. Nagyobb megmozdulást vártunk.
Búcsúzáskor még ezeket mondja Bizzer Pál:
-Talán meg is írhatná szerkesztő úr, hogy a nagytétényiek bizonyára elfelejtik azt, hogy Baross Gábor telepen az elszakadási mozgalomnak teljesen vége van, ez a múltban előtérbe került akció teljesen és végérvényesen le van szerelve már: így tehát Nagytéténynek kétszeres szeretettel kellene pártolnia a barossiakat.


Nagytétényi újság, 1935. márc 1. III. évf. 5. szám 4-5. o.  

A PÜSPÖK ÚTJA. Végigjárjuk azt az utat, amit Shvoy Lajos püspök járt be, amikor a templom nyolcvan éve a templomszentelés alkalmából egész napját Baross Gábor-telepen töltötte. Fény derül arra, hogy mennyibe került egy ebéd a püspökkel, mit rontott el a Nagytétényi Újság, hogyan csalt az építőmester, bemutatom a régi templomot és azt, hogy mi volt előtte, ezen kívül megismerjük a Páll-féle vendéglőt, korabeli lelkészlakot, a kétszeresen utcanévadó Wenczel Árpád romos villáját, és azt, hogy hogyan lehet válságban templomot építeni. 
Találkozó: október 26-án, szombaton 16.00-kor a Baross Gábor Általános Iskola előtt. A sétának kb. 17.45-kor lesz vége. A séta ingyenes. 


Nincsenek megjegyzések: