2013. augusztus 29., csütörtök

A püspök útja

A mai blogbejegyzés nem igazán a múltról szól, csak egy forrás erejéig idézzük meg a letűnt időket, sokkal inkább a jövőről lesz szó benne. Íme a közeljövő programkavalkádja kicsiknek és nagyoknak! 

  • Augusztus 30. Péntek: Egész napos városrészmegnyitó fesztivál Nagytétényben (Részletes program itt.) 
  • SZEPTEMBER 3. KEDD: A PÜSPÖK ÚTJA. A barossi templom felszentelésének 80. évfordulója alkalmából végigjárjuk azt az utat, amit Shvoy Lajos püspök járt be, amikor a pont nyolcvan éve egész napját a telepen töltötte. Megismerjük a Páll-féle vendéglőt, korabeli lelkészlakot, a kétszeresen utcanévadó Wenczel Árpádot és máig ismert kertjét, valamint a korabeli egyházközségi "elit" pár tagját is bemutatom. Ezen kívül fény derül arra, hogy mennyibe került egy ebéd a püspökkel, mit rontott el a Nagytétényi Újság és hogy hogyan csalt az építőmester.
    Gyülekező: 16:45-kor a templom előtt. (Indulás: 17:00)  A séta kb. 18.15-ig tart. 
  • Szeptember 7-8. Szombat-Vasárnap: Borfesztivál Budafokon (Program itt.)
És akkor most jöjjön a forrás: 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Úr!

F. é. szeptember 3-án tartandó templomunk felszentelésére az alább összeállított
programhoz alázattal kérem Kegyelmes Úr hozzájárulását.
1., Szept 3-án (vasárnap) d. e. 10 órakor Nagymélt. Püspök Úr érkezése a templom elé, helybeli dalárda egy énekkel üdvözli, utána egy kislány alkalmi üdvözlő verse, azután az egyházközség világi elnökének üdvözlése.
2., Egyházi ruhák felöltése a sekrestyében, utána a templom benedicálása, mely alatt a nép énekel.
3., Egy áldoztató kehely consecrálása.
4., Praedicatio, melynek megtartására bátorkodom felkérni Nagymél. Püspök Urat.
5., Azistenfia (?), sz. mise, lectum, vagy cantatum?
6., Sz. mise végén: „Te Deum”, pápai hymnus, magyar hymnus.
7., Sz. mise után a hitoktató lakásán Püspök Úr megreggelizik, azután egyesületek tisztelgése ugyanott.
8., Du. 1 órakor szeretetlakom a „Páll” féle vendéglőben. Ebéd alatt a, Dr. Wenczel Árpád ügyvéd úr pohárköszöntője a pápa és kormányzóra b, egyházi elnök pohárköszöntője Püspök urra- c., Püspök Úr pohárköszöntője, utána esperes, igazgató, elöljáróság stb. pohárköszöntője.
9., Délután folyamán Püspök Úr néhány családot megtisztel látogatásával, amennyiben lehetséges.
10., Dr. Wencel Árpád pápai kamarás ügyvéd úr uzsonnára általam kéreti Püspök urat kegyeskedjék hozzá elfáradni diszes parkjába a jelenlévő papság és buzgóbb egyházközségi férfiak társaságában.
Fiui hodolattal

Bizzer Pál
hitoktató
Baross Gábor telep 1933. augusztus 12. 

Forrás: SzfvPL 4569AB 1938/1933

Nincsenek megjegyzések: