2012. augusztus 3., péntek

A végső megoldás

A Duna-parttól a Donát-hegyig című kiállítás szövegében szerepel a megoldás:


"-Haverda Mariska háza (Dózsa György út 47.)

Az elbeszélések alapján bátran kijelenthető: hogy bár sajnálatosan elhíresült 
lakóinak köszönhetően, de eme lakóház lett Baross egyik legismertebb épülete, 
ráadásnak igen frekventált helyzetéből adódóan, a templommal szemköztiségé- 
ből kifolyólag mindig emlékeztetve a nem felejtő utókort, rég volt történetére. 

A Heverda-féle gyilkosság a mai napig kriminalisztikai alaptörténet, az akkori 

monarchia béli békeidők egyik legnagyobb szenzációi közé tartozó, a korabeli 
világsajtót is megjárta bűneset. 

A gyilkosság időpontja: 1909. április 2. kora esti órák 

Helyszín: a délvidéki Szabadka közelében elterülő Palics határi szőlőkertek 
Áldozat: Haverda Boldizsárné dúsgazdag bácskai özvegyasszony 
Gyanúsítottak: 
Jánosy Aladár rákospalotai segédjegyző, nagy kártyás – gyilkosság vádjával, 
Haverda Mária 30 éves elvált, nagyvilági szépasszony, az áldozat leánya és 
Vojtha Antal volt katonatiszt, jelenleg postás, szintén nagy kártyás mint bűn- 
részes felbujtók…. 

Remélem kellően felcsigáztam érdeklődéseteket, így erről az eseményről egy 

későbbi hozzászólásomban majd részletesen beszámolnék… 

Legyen most csak annyi, hogy a márianosztrai női börtönből Róza nevű rabtár- 

sával a 20-as években, egy szórakozott, a manzárdtéri teraszról, az akkor még 
gyéren lakott barossi tájat előszeretettel vászonra álmodó, de hirtelen eltűnt 
festőművész építette házat, Győző bácsi nagybátyjától bérbe vevő, s még akkor 
is nagyon szép Haverda Mariska a leszboszi szerelemmel is hírbehozott börtön 
béli cellatársával trafikot nyitott itt, a környékbéliek némi szimpátiáját megnye- 
rendő. A furcsa páros majd minden nap a Traupmann-féle vendéglőben ebédelt. 
A barossiak mindazonáltal igazából sohasem fogadta be őket, s a halottak napi 
gyertyagyújtáskor életük végéig újra meg újra el kellett tűrniük, hogy bár mint 
minden alkalommal mondották volt megbűnhődtek már vétkeikért, de ember- 
társaik nem feledve tettüket, visszatérően szájukra vették…"


Egy héten belül jelentkezem a győztes nevével és az ajándékkal. 

Nincsenek megjegyzések: