2013. november 7., csütörtök

Lakópark Nagytétényben: kezdetek Baross Gábor-telepen

Nemrég került a kezembe egy igen értékes és érdekes térkép, ami Baross Gábor-telep felső részét ábrázolja, méghozzá 1908-ban. A térképen fel vannak tüntetve az épületek és a már eladott telkek esetében a tulajdonos neve is, így egy igencsak értékes forrással állunk szemben. Ebben a bejegyzésben azonban nem a térkép, hanem a mellé írt kis szöveg kerül a középpontba. Így hangzik: (Teljes bejegyzés)
 

A „Baross Gábor” telep a fővárostól vasúton (nyáron hajón is) és villamos vasúton 40 perc alatt elérhető. A Budapest-Budafoki villamos vasút most Budafok végállomásig közlekedik, de ezen vonal a telep mellett elhaladva még ez év (1908) nyarán Nagytétényi fog kiépíttetni, amennyiben az e tárgyban a m. kir. Kereskedelmi ministerium által elrendelt hivatalos bejárás már 1908. márc. 13án foganatosítva is lett. Ennek folytán a telep vis illamos vasúti megállóhely lévén, az a főváros minden pontjáról a legrövidebb idő alatt elérhető lesz. A telep, melynek utczái rendezve és befásítva vannak, az országúttól a kamara erdőig lejtősen terül el és minden pontjáról gyönyörű kilátás van a közel fekvő Dunára. Levegője por és baktéria mentes, mert azt részint a Dunától, részint a Kamara erdőtől kapja.
Gyönyörű fekvése és üde, tiszta levegője is részben oka annak, hogy a telep létesítésének harmadik évében oly meseszerű fejlődést mutat. Ma 1908 márczius 20án a telepen (az alsó és felső részén) 80 lakóház épült és a nyár folyamán még több ház fog építetni. A ház építést nagyban elősegíti ama körülmény, hogy minden telektulajdonos a házépítéshez szükséges anyagokat, mint terméskő stb. a telepen lévő bányákból önköltségen saját maga kiaknázhatja, mert az anyagokért a telep tulajdonosnője mit sem számít.
A telep 300-300 négyzetöles házhelyekre van felosztva. Vételára négyzetölenként 5 korona. A vételnél 50-100 korona lefizetendő, míg a fennmaradó vételár 6% kamatozás mellett 10-20 koronás havi részletekben törleszthető.
A vételnél végleges adásvevési szerződés lesz kötve és a megvett telek tulajdonjoga azonnal vevő javára telekkönyvileg át lesz írva.

Gyakorlatilag egy több, mint száz éves reklámmal van dolgunk. A szöveg célja a telekvásárlásra buzdítás, és a szövegből az is megállapítható, hogy kiket tekintett a felparcellázást végző házaspár, Libál Róza és Weisz Gyula a célközönségnek. Érdemes megfigyelni, hogy ugyanazokat az érveket, szófordulatokat alkalmazzák száz éve, mint ma egy-egy új lakópark reklámozásakor, és telep kezdeti funkciója, helyzete is hasonló. 
Már az első mondat pozicionálja az új telepet, és a fővároshoz, Budapesthez képest helyezi el azt, könnyen és gyorsan, több járművön megközelíthető helyen. Ez a mondat hivatott arra, hogy az olvasó továbbolvassa a szöveget, úgyhogy figyelemfelkeltőnek kell lennie, és úgy tűnik, az agglomeráció kialakulásának egyik feltétele a legfontosabb, akkor is, ha nem igaz. A második mondatból kiderül, hogy még nem épült meg a villamos vasút, és ekkor még nem biztos, hogy tudják, hogy ebben az évben már nem is fog, csak következő év áprilisában. 
A közlekedés taglalása után a bekezdés végén érkeznek az újabb érvek: befásított, rendezett utcák, gyönyörű kilátással a Dunára, ami közel van, tehát a vízparti életformát kedvelőket is várják a telepre. Tiszta, egészséges levegő, természeti környezet, erdő és vízpart teszik vonzóvá Baross Gábor-telepet. Ezek az érvek véleményem szerint már egyértelművé teszik, hogy nem munkástelepet képzelt itt el a Weisz-házaspár, hanem a városból kiköltöző, viszonylag tehetős réteget várták. Nem merül fel a munkahely kérdése, kizárólag a szabadidő tartalmas és kellemes felhasználására kínálnak lehetőséget. 
Lakópark reklámja: közel a fővároshoz (Forrás:itent.hu)
A telep fejlődésének hangoztatása arra buzdítja a vásárlót, hogy siessen, és éljen ezzel a nagyszerű lehetőséggel, vásárolja meg telkét Nagytétény határában! Az anyagiakról eddig nem volt szó, és először kedvezményként merülnek fel a pénzügyek: a helyi bánya révén alacsonyan maradhat az alapanyagszállítás költsége, így olcsón lehet házat építeni. A bányák természetesen nem voltak megemlítve a kies környezet leírásakor. A bányának is egy sajátos, de korántsem egyedi kihasználási módját látjuk: helybe hozza a tulajdonos a vevőket. 
Végezetül a praktikus információk megosztására is sor kerül, a térképen amúgy fel van tüntetve az értékesítő iroda címe is. 
Baross Gábor-telep valóban nyaralótelepként kezdte pályafutását, de később a szegényebb munkásság került túlsúlyba. 

Nincsenek megjegyzések: