2013. november 28., csütörtök

Polgári Kör: A barossi iskola megalapítása

Koszorúzás a Baross-emléktáblánál 2012-ben. (Forrás: barossiskola.hu)
Ha valaki bemegy az iskolába, akkor a főkapu melletti lépcsőnél feltűnik neki az iskola alapításának 75. évfordulójára emlékező tábla 2000-ből. (Amúgy a sors játéka, hogy ebben az évben a 4. A osztály lelkes kisdiákja voltam.) Teljesen beleillik ebbe a hagyományba az iskola 80. születésnapjára kiadott kötet 2005-ben, ami tartalmaz egy, az iskola történetéről szóló fejezetet is. És itt kezdődnek az ellentmondások. Az iskola története ugyanis 1911-ben indul, tehát immáron túl van a 100. évén. Az alapítás a Polgári Körhöz kötődik, ami valahol igaz is, viszont az már erős túlzás, hogy a Kör valóban gondoskodott  az anyagi háttérről.
Mi az, amit az elsődleges források alátámasztanak, és mi az, amit nem? Ebben a bejegyzésben megpróbálok egy kicsit helyretenni néhány évszámot az iskola története kapcsán. (Teljes bejegyzés)

Az ötletet, hogy elemi iskola nyissa meg a kapuit Baross Gábor-telepen a Polgári Kör karolta fel, sőt, mint az előző bejegyzésből is kiderül, az egyik elsődleges célja volt a Körnek. A feladathoz kérték Nagytétény elöljáróságának segítségét, de magukra vállalták a költségek jelentős részét: bérbe vették az épületet a XIII. és a XVI. utca sarkán, és beszerezték a tanszereket, így csak a tanító fizetését kellett, hogy a község állja – amit az először megtagadott. A barossiak azonban a községet megkerülve valószínűleg tájékoztatták az Állami Iskolai Gondnokságot a helyzetről, mire az levélben kötelezte a községet, hogy mivel Baross Gábor-telepen „az iskolakötelesek száma megközelíti a százat,” és sem Nagytétény, sem Kistétény iskolái nem tudják őket befogadni, a „már készenálló” telepi iskolában indítsák meg a tanítást. 
A tanítót hivatalosan a nagytétényi egyházközség fizette mint fenntartó, de a községtől kapott rá fedezetet, évi 1000 koronát. Az átirat szeptember elsején kelt, a határozat pedig szeptember 17-én, tehát csak ezután indulhatott meg a tanítás.
Az első, elutasított kérelem is 1911-ben került Nagytétény közgyűlése elé, és a Polgári Kör ügyes politikájának köszönhetően már ez év szeptemberében megindult a tanítás, tehát a történet néhány hónap alatt játszódott le. Véleményem szerint ez szép eredmény, főleg egy két éve fennálló Polgári Körtől és egy hat évvel korábban felparcellázott telepen. Azonban nem jutott itt nyugvópontra az ügy, sőt, ez után jöttek az igazi fordulatok.  
November 24-én került napirendre Nagytétény közgyűlésében az a levél, amiben a Polgári Kör kéri, hogy a község vegye át az iskolafenntartás összes költségét, mert nem tudják fizetni a vállalt költségeket. A képviselő-testület – érthető módon – „rövid, de heves eszmecsere után” elutasította a kérvényt. A Polgári Kör tehát két hónapig tudta fizetni vállalásait, utána komoly fizetési gondjai lettek. 
Egy hónappal később már a járási főszolgabíró rendeletét tartotta a kezében a községi jegyző. Ebben a főszolgabíró kötelezi a képviselő-testületet, hogy gondoskodjék a barossi iskola fűtéséről és takarításáról a tél hátralévő részében. A fenntartó katolikus egyháznak nincs vagyona, és a Polgári Kör „csak rendes per útján lenne vállalt kötelezettségének teljesítésére kényszeríthető, ami viszont a folyó télben való tanítást tenné lehetetlenné.”
A Polgári Kör tagjai. Forrás: Párkányi
Ezen a ponton lezárul az iskola történetének első fejezete. Ez a fejezet rövid időn belül, néhány hónap alatt zajlik le, és a végére a Polgári Kör tevékenysége nyomán, de nem a Kör fenntartásában működik egy elemi iskola Baross Gábor-telepen. Ennek az ára azonban több heves vita és kényszerítő körülmények hatására való cselekvés Nagytétény közgyűlésében. 
Az, hogy mindeközben mi zajlott le a Polgári Körben, nem tudjuk. Mivel az iratanyaguk nem maradt fenn, nem ismerjük a véleményüket, sőt, gyakorlatilag a község szemszögéből látjuk a történéseket. (A fő forrás a község közgyűléseinek jegyzőkönyvei.) Nem tudjuk, hogy a Baross Gábor telepi Polgári Kör tudta-e, hogy nem fogja tudni fenntartani az iskolát, és szándékosan blöffölt, vagy tévesen mérték fel anyagi esőforrásaikat, esetleg valamilyen külső körülmény játszott közre abban, hogy nem tudták teljesíteni vállalásukat. Mindenesetre - az I. világháború miatt pár év megszakítással ugyan, de - 1911 óta működik a Baross Gábor általános iskola. 

Nincsenek megjegyzések: