2012. február 17., péntek

Iskola és pénz

A nagytétényi képviselők üléseinek jegyzőkönyvei közé bemásoltak egy számunkra érdekes levelet, amit a barossiak írtak. Az iskoláról van szó, ami a Baross Gábor telepi Polgári Kör első nagy vállalkozása volt: saját erőből tartottak fenn egy iskolát, mert senki nem támogatta érdemben. A levélből kiderül, hogy a telep nem tudta teljesen finanszírozni a vállalkozást, így Nagytétény község segítségét kérte. Itt a levél:

Tekintetes nagytétényi Elöljáróság,
Nagytétény.
Miután köztudomású az, hogy a Baross-Gábor –telepi iskolának két évi házbérért a háztulajdonos még egy fillért sem kapott a mely úgy is már a bíróság elé tereltetett, kérjük tehát a tek(intetes) elöljáróságot az iránt intézkedni, hogy a további tan- és erre való tekintettel a (…) iskolának házbére kellő időben megfizettessék, ne hogy azon eshetőség álljon be, hogy a háztulajdonos másnak adja bérbe, vagy esetleg bezárja azt és hogy a tanítást házbér megnem fizetés végett be ne kelljen szüntetni. Kérelmünk mielőbbi elintézését kérve maradunk a Baross-Gábor telepi lakosok nevében.
Mély tisztelettel
Nagytétény, 913 július 12.
Traupmann Béla s. k. Burghardt Jakab s. k. Baumgarten Ármin s. k. stb. 
A kérést a község végül elutasította,  méghozzá a levélt keltezése után két hónappal. A korábbi üléseken vagy még nem érkezett meg a levél, vagy valamiért nem foglalkoztak vele. Mindenesetre a késés és a döntés is mutatja, hogy Nagytétény és Baross Gábor telep között nem volt felhőtlen a viszony.

Nincsenek megjegyzések: