2012. július 13., péntek

Meghívó!

Nagyméltóságu és főtisztelendő Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök Ur a Nagytétény Baross Gábor telepi hivek áldozatkészségéből Jézus szent Szive tiszteletére emelt róm. kath. templomot 1933. szeptember 3-án /vasárnap/ d.e. 10 órakor szenteli fel.

(A részletes program után a meghívón még ez a szöveg található:)

Tudnivalók a templomszentelésről:
1. A hivek templomon kivül állnak; a szentelés végeztével "Bemegyek szent templomodba..." c. ének éneklése mellett párosával bevonulnak a templomba, először a  férfiak és a jobb oldalon foglalnak helyet.

2. Akik a szeretetlakomán részt venni óhajtanak legkésőbb szept.1.-ig bezárólag jelentkezzenek a "Páll"-féle vendéglőben (IX. utca) vagy a lelkészi hivatalban (IV. utca 18. sz.)1 ebéd ára 1.20 P.

(Forrás: Párkányi Ferenc monográfiája 201. o.)

A következő kérdés: Melyik magyar miniszterelnöknek volt kötődése Nagytétényhez? 

Nincsenek megjegyzések: