2012. július 24., kedd

Ez az a ház

1939. június 25-én a Templomépítő Egyesület közgyűlésén Dr. Wenczel Tibor megemlékezett az egyesület egy elhunyt tagjáról. Az elhunyt a mintaházak egyikében lakott. Aki kitalálja a nevét, annak pluszpont jár! Íme a részlet: 

Egyházi és polgári hatóságoknál, egyeseknél, a társadalom minden rétegénél közbenjárt, agitált hangversenyeket rendezett s állandóan azon buzgólkodott, hogy a templom építését minél rövidebb idő alatt létrehozhassa és befejezhesse.
Míg egészsége engedte ugy az iskolában tertott szentmiséken, valamint a felépülő templomban is a kántori teendőket önzetlenül, nagy kedvvel és szeretettel végezte; a templom körüli szép park és a fásítás is az Ő szorgalmának az eredménye; Egyházközségünknek lelkiismeretes gondnoka, a helybeli dalárdának vezetője és tanítója volt; részt vett minden vallásos, hazafias, kulturális intézmény létrehozásában és állandó fejlesztésében míg a kérlelhetetlen halál ki nem ragadta az általa oly nagyon szeretett ügykörből. 

(SzfvPL 4569AB 2422/1939)

Nincsenek megjegyzések: