2015. május 1., péntek

Megemlékezés a Kőfejtők emléktáblájánál 2015. május 1.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Megjelentek! 

 Amikor egy koraáprilisi reggelen a Polgári Kör Ügyvezető Elnöke, János felhívott, és megkért, hogy beszéljek a kőfejtők emlékművének koszorúzása előtt, komolyan át kellett gondolnom, hogy ugyan mit is mondhatnék? Végül arra jutottam, hogy nem a kőfejtőkről, hanem az általuk használt anyagról, a kőről fogok beszélni.
A ház építést nagyban elősegíti az a körülmény, hogy minden telektulajdonos a házhoz szükséges anyagokat, mint terméskő stb. a telepen lévő bányákból önköltségen saját maga kiaknázhatja, mert az anyagokért a telep tulajdonosnője mit sem számít.” Ez az idézet egy, a Baross Gábor-telepet népszerűsítő szövegből való, ami Budapest és a Duna közelségével, jó kilátás és levegő ígéretével csábítja a telepre a leendő lakosokat, jellemzően a fővárosi középosztálybelieket. A telep tulajdonosnője Libál Róza, a szöveg keletkezésének éve 1908, de akár 2015 is lehetne, bár a telekárak megváltoztak és a kőbánya megszűnt, de ma sem jár HÉV Nagytéténybe, a természetközeli környezet és a tiszta levegő pedig ma is adott.
A kő és a kőbányászat Tétényben Baross kialakulása előtt is fontos volt. A szőlő és a turizmus mellett ez jelentette a harmadik pillérét a település megélhetésének: egy korabeli térképről kiderül, hogy az 1860-as években a mai telep területének jelentős részén bánya működött, melyet a Tanácsköztársaság idején kisvasút kötött össze a domb aljában húzódó vasúttal. Párkányi így ír erről:
Szemerkélő esőben, késő délután indult meg valamikor 1919. júniusának végén a kismozdony (oldalán a díszes Ilonka névvel) 6-8 duplakővel megrakott kiskocsikat húzva maga után, amelyet mi mezítlábas gyerekek – szenzációra éhesen, – játszva tudtunk követni egészen a XIII. utca sarkáig. Itt a szerelvény – nem tudtuk, miért – hirtelen megállott. De hamarosan rájöttünk az okára: a munkavezető leszállt a mozdonyról és botjával szétkergette a 30-40 főnyi gyerekhadat; ugyanis egy nagy követ hengergettek a sínre és ránk gyanakodtak, vagy csak a bosszújukat töltötték ki rajtunk.
Néhány nap múlva megtudtuk, hogy miért nem működik a kisvasút. (…) A Vörös Hadsereg egy alakulata ágyukat állított fel a mai templomdombon a Duna felé, hogy tűz alá vehesse a Dunán esetleg felfelé törekvő „fehér gárda” monitorjait.”
A bánya túlélte a fehér gárda érkezését, és még a harmincas években is működött, igaz, egy idő után a kisvasutat felváltották a csillék. Ma már nincsen kőbányászat, de a helyiek többsége tudja, hogy ha földmunkát kezd a kertben, akkor elég hamar köves talajt ér az ásó. Igazából bátran kimondhatjuk, hogy a Baross Gábor-telep kőre épült.
Ez a kijelentés messzire vezethet minket, de most mégse szeretnék hangzatos szólamokat gyártani a kőre épült házról, a szilárdságról és állandóságról... nem lenne több üres szavaknál. A helyi kőbánya szerepét azonban nem lehet elhanyagolni:
„ –Én bármit eladok...
 Bármit eladsz? Akkor add el nekem ezt a tollat. Na, gyerünk! Add el nekem!
Adjam ezt el neked?
Ez a beszéd! A srác tud valamit! Bármit el tud sózni! Tessék!
Megtennéd, hogy leírod a neved a szalvétára?
De nincsen tollam...
Hát ez az... kereslet és kínálat.”
Ez a párbeszéd a Wall Street Farkasa című filmből való, és ezen alapult Libál Róza terve is a kőbányával: keresletet kell létrehozni a helyi kőre, minél közelebb. A telep jelentős része a helyi kőből épült, munkát adva ezzel kőfejtőknek, kőfaragóknak, építőmestereknek, bádogosoknak, meszelőknek, később gáz- és villanyszerelőknek, és más mesterembereknek. A nyaralóvillákat építő középosztálybeliek mellett megjelentek az iparosok, az ellátásukra pedig a fűszeresek, trafikosok, vendéglősök, de létrejött az iskola és felépült a templom is. A lassan benépesülő telepen mára gyakorlatilag nem találni foghíjtelket, ami lakóház felépülhetett, az – véleményem szerint – felépült. Az élet azonban szerencsére nem áll meg a családi lak felépítésénél: nagyon sok múlik a személyes kapcsolatokon, ezen viszont dolgozni kell. Az épített környezet csupán a vázát adja az életnek, a tartalom leginkább az emberi tényezőből fakad. Ezen sokat dolgoztak a korábban itt lakók, meg a II. világháború előtt létrehozták azokat a fórumokat, melyek most is a helyi közélet gerincét alkotják: az iskolát, a templomot, és a Polgári Kört, amiket sok egyéb egyesület, társaság, kör egészített ki.
Mára nekünk nem kell házat, utcát építenünk, vagy a villanyvilágításért küzdenünk, csak karban kell tartani és meg kell őrizni a környezetünket, és apró trükkökkel szépítgetni, ahol tudjuk. Az emberi kapcsolatok és egy változatos helyi közösség felépítése azonban sosem lehet kész, mindig dolgozni kell rajta. A kor változó igényeinek megfelelően kell lehetőséget biztosítanunk arra, hogy a környéken élők csak lakóként töltsék napjaikat, hanem otthonra leljenek – gondolkodásmódtól, kortól, társadalmi rétegtől függetlenül. Ez sokszor türelmet és toleranciát igényel, különösen akkor, amikor azt látjuk, hogy mások más értékrend és más prioritások alapján hoznak döntéseket, de úgy gondolom, hogy csak ez lehet hosszú távon egy működő településrész útja: korosztályok váltják egymást, családok költöznek be és el, új igények jelennek meg, ha ezt nem vesszük figyelembe, bezárkózunk és az pusztuláshoz vezet. Ha bezárunk egy házat, akkor a természet előbb-utóbb visszaveszi, ami az övé.
Ez a ház, úgy gondolom, hogy nincs kész. Nem lehet kész. Mindig van mit átépíteni, felújítani, bővíteni. Új és új emberek laknak benne, és otthonra szeretnének lelni ebben az épületben. Rajtunk múlik, hogy lépést tudunk-e tartani a világgal, és tudunk-e tenni valamit a velünk egy fedél alatt élőkkel.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Nincsenek megjegyzések: