2013. január 12., szombat

Alsó és felsőtelep

Furcsa eset történt a Baross Gábor telepen az elmúlt héten. A Nemzeti Egység helyi vezetősége szívélyes látogatást tett Baross Gábor telepi híveinél, hogy a községi választásokkal kapcsolatban tájékoztatást kapjon az ottani jelölésekről.
 Le kell szögeznünk azt a tényt, hogy a telepiek példás együttműködéssel Gömbös Gyula kibontott zászlaja alá sorakoztak és a hatalmas többség szívvel-lélekkel támogatja Nagytétény községet hazafias munkájában.
A furcsa eset mégis megtörtént, ugyanis felállott egy Tüske nevü polgártársunk, aki kijelentette, hogy ő a felsőtelepen lakik s a felsőtelepiek nem azonosítják magukat az alsótelepiek jelöltjeivel.
 Ez a különös felfogás mindenkit méltán gondolkodóba ejthet. Alsó és felső telep?! Most, amikor a nemzeti összetartás, a Nemzeti Egység gondolatát akarjuk diadalra juttatni az egész vonalon! Alsó és felső telep! Most, amikor országos viszonylatban is teljes összefogásra van szükség. És ebben az atmoszférában jön Tüske úr, aki még Baross telepet is parcellázni kivánja.
 Szerencsére a szavazásnál a gyülekezet nem azonosította magát e furcsa felfogással, mert Tüske úr magára maradt különleges parcellázási elméletével.
Nagytétényi újság, 1935. júl. 1. III. évf. 13. szám 5. o.


Tessely Károly a főszervezője a műkedvelő előadásoknak. "Ezekben az előadásokban a hely visszásságokat is színre vitték (Alsótelep - Felsőtelep ellentéte)."

Joó Ernő: Tétény-Promontor. 1988 333. o.


Összesen ez a káét forrás utal arra, hogy lett volna alsó- és felsőtelep ellentét Barosson.

Nincsenek megjegyzések: