2012. szeptember 3., hétfő

"Élő" tudósítás a templomszentelésről

1933. szeptember 3., vasárnap 


10.00 A Püspök atya, miután meghallgatta Nagytétény elöljáróságának üdvözlő szavait, automobillal érkezik az újonnan felépült Baross Gábor telepi templom elé. Mikor kiszáll a járműből, a helybeli dalárda zendít rá egy gyönyörű üdvözlő dalra. Shvoy püspök atya mosolyogva hallgatja és lelkes tapssal köszöni meg az énekszót. Bertha Jucika üdvötlő verse után Hasek Géza világi elnök ragadja magához a szót. Szép szavakkal üdvözli a Főméltóságú Püspök Urat, köszönetet mond eddigi támogatásáért, és Isten áldását kéri a főpásztorra. Most a klérus tagjai a sekrestyébe vonulnak, és felkészülnek a templomszentelés szertartására. 
(Képek forrása: Párkányi, 1958)

Nincsenek megjegyzések: