2012. november 26., hétfő

A villanyvilágítás bevezetése a telepen

Ezt a bejegyzést egy kicsit átalakítva és lerövidítve, valamint a források közlése nélkül az OTDK-ra készült dolgozatból emeltem ki. Önmagában a világítás bevezetése nem lenne igazán érdekes, de "különlegesen általános" (the exeptional normal) forrás keletkezett, ami viszont a telep és a község viszonyáról árul el sokat.

1922. július 25-én Nagytétény elöljárósága a község egyesületeit, szervezeteit a villanyvilágítással kapcsolatos teendő megbeszélésére hívta. A Baross Gábor telepi Polgári Kör küldöttsége is részt vett az eseményen, amin megütközéssel tapasztalták, hogy csak az anyaközségben tervezték bevezetni az áramot. Augusztus 5-én a Polgári Kör tagjai levelet küldtek a községnek, amiben hangot adnak megrökönyödésüknek, és egy javaslattal is előállnak: „A költségek viselésének egyedüli helyes módja a telkek utáni teherviselés - esetleg mégjobban precizírozva a telek négyzetöl utáni hozzájárulás, - tekintet nélkül arra, hogy a telek be van-e építve, vagy nincs.” A levél legfontosabb része az utolsó pár sor:
Az első értekezletre történt  meghívásunk tényével azt látjuk, hogy a tek(intetes) Elöljáróság B-G-telepet is érdekeltnek tekinti a kérdés elbírálásánál, s ezért kérjük, hogy e tárgyban a jövőben tartandó értekezletekre is bennünket meghívni szíveskedjék, hogy igy a tárgyalások menetéről mindig kellő időben tájékoztassunk és esetleges sérelmeinket kellő időben orvosolhassuk.
Amennyiben pedig a tek(intetes) Elöljáróság jelen kérelmünket érdemben nem méltányolná és azt elutasítaná, előre is bejelentjük, hogy a nagytétényi villamos világítás berendezése és fenntartása költségéhez hozzájárulni semmi körülmények között hajlandók nem leszünk s ha más megoldás nem marad, a Községtől leendő elszakadást fogjuk szorgalmazni.
Nem ez az első elszakadási törekvés. A telepen már 1914-ben felmerült, hogy inkább a jóval közelebbi Budatétényhez kellene tartozni, de végül igazán erős mozgalom nem tudott kialakulni e gondolat mentén. A Polgári Kör fenyegetései süket fülekre találtak, a levélre a község nem válaszolt (vagy nem maradt fenn a válasz).
Csak akkor lépett Nagytétény elöljárósága, amikor Budafoki Villamossági Rt. jelentkezett, hogy ki akarja építeni a hálózatát az I.-VII. utcákban. A Baross Gábor teleppel összenőtt Szabó telep lakossága 1926-ban kérte a községtől a világítás kiépítését, 1927-ben pedig Hupka Péter kérte a hálózat bővítését Baross Gábor telepen. A fejlesztésre végül 1934-ben kerül sor, a korábbi kérvényeket a község anyagi okokra hivatkozva sorra elutasította. A következő években rendszeresen vannak fejlesztések: nagyobb teljesítményű izzókat szerelnek fel, és egyre több lámpát állítanak a közvilágítás szolgálatába, hogy megfelelően ki legyen világítva a telep, de még 1941-ben is érkezik panasz a fényforrások elégtelenségére.

Nincsenek megjegyzések: